Med datorn i skogen

I dagens moderna samhälle så byggs det upp en infrastruktur för Internet med hjälp av bredband. I vissa fall så gräver man ner fiber till samhällen utanför de större städerna och i andra fall så är det radiofiber som gäller. Den mobila täckningen har också utvecklats på de flesta orter och täcker stora delar av vårt avlånga land.

För den som arbetar i skogen så är detta viktigt med en god uppkoppling då man kan vara långt från beboeliga orter. Komatsu Forest gör inte bara förnämliga skogsmaskiner man tänker även på den som utför arbetet i dessa. Dagens moderna skördare så är en datoruppkoppling standard för att kunna sköta funktioner som att planera sin arbetstid och veta hur mycket som är skördat.

Du kan också följa din skotare färd, var den befunnit sig och hur mycket som den transporterat till en viss avläggsplats. Du får bra kontroll över avverkat område och vad som står näst på tur. Allt detta kan skötas via din smarta telefon som laddas och kopplas upp i hytten på din skogsmaskin.

För säkerheten så är det viktigt att kunna återkoppla och vara kontaktbar när man för det mesta sitter ensam i sin skogsmaskin. I dagens moderna maskiner så finns det kraftfulla datorer som i vilket kontor som helst där du kan både skicka mejl och surfa som på vilken dator som helst.

I den mediakonsol som finns i de maskiner som Komatsu Forest marknadsför så kan du förutom surfa och skicka mejl även styra olika funktioner på din maskin, som exempel så kan du ställa in vilka tider som maskinens motorvärmare ska vara igång.