Producera egen el till företaget

Naturligt nog är det många företagsledare som funderar på hur företaget skall kunna spara el. Men det går att även börja producera egen el, i alla fall om företaget har en fastighet.

Solceller för alla

Lösningen heter solceller. Genom att installera solceller, kan ditt företag producera el för sina egna behov. Dessutom går det idag att sälja eventuellt överskott när ni får fram mera el än företaget själva förbrukar. Alltså kan solcellerna bli en dubbelt lönsam investering, både genom att dra ned företagets kostnader och genom att bli en extra inkomstkälla. Ta en titt på nätet för att ta reda på mer om hur du kan beställa en solcellsinstallation som passar ditt företag.

När solen inte skiner

Tvärtemot vad många tycks tro, producerar solceller el även när det är molnigt. Det är rent av så att när det faller snö på ett tak med solceller, kommer den ganska snart att smältas av den värme som solcellerna även då skapar. Att använda solenergi är alltså inte bara bra för miljö och ekonomi, utan också en pålitlig kraftkälla. Det hindrar dock inte att företaget säkert kommer behöva komplettera med att köpa en del el ibland. Men du kommer kunna lägga betydligt mindre pengar på företagets el.