Smarta lösningar

Genom Internet så kommer det många smarta lösningar, det kan vara allt från det enkla program som att skicka epost till varandra till att skapa 3D animerade funktioner för filmindustrin. Programerare gör att Internet går att använda på ett mcyket smart sätt.

Självklart finns det begränsningar på vad du kan komma fram med men som utvecklare så fascineras man över att hitta lösningar på olika problem. Som programerare så gäller det att se saker som inte en vanlig dataanvändare överhuvudtaget ser. Det handlar mycket om problemlösare, man ser ett behov av något program och då gäller det att utveckla det på bästa sätt.

Det komplexa i ett dataprogram som bara en utvecklare har någon aning om vad som är gjort. Som slutanvändare så startar man en programvara och får använda det någon annan har programerat och skapat. Det kan vara fråga om system som hanterar bygglovsarkiv eller bokningsprogram för lokaler. Mycket av det som gjordes analogt tidigare skapas det program för idag så att det går att jobba digitalt med samma saker. 

Att programera innebär att man ser till att användare kan på enklare sätt hantera olika saker, med ett bygglovsarkiv online så får du som handläggare tillgång till arkivet oavsett vid vilken dator du sitter och kan hantera alla handlingar på ett smidigt sätt. Ett smidigt sätt att hantera det som tidigare fanna enbart i pärmar och på en och samma dator.

Alla dataprogram finns för att på ett eller annat sätt underlätta för slutanvändarna. Antingen så köper man licenser till olika program som företag eller offentliga instanser har en användning för eller så kanske det finns en avdelning inom företaget som skapar de företaget är i behov av.